آلبوم من ◂ فرمانده ی من
سلام بر امام خامنه ای عزیز