آلبوم من ◂ ما تا آخرین نفس ایستاده ایم
سلام بر امام خامنه ای عزیز